Buitenschoolse opvang

Heeft u vragen
Bel ons (0529) 451229

Tussenschoolse opvang en Voor- en Naschoolse opvang TSO, VSO, BSO

Kinderen die onderwijs volgen op de Guido de Brèsschool, kunnen tussen de middag op school overblijven.

De leerkrachten eten met de kinderen. Daarna zijn de kinderen een half uur op het plein onder toezicht van de Tussen Schoolse Opvang (TSO). De TSO is de verantwoordelijkheid van de ouders en wordt dan ook volledig door ouders bemenst. Elke dag loopt er een gediplomeerde TSO-ouder op het plein geassisteerd door minimaal 2 andere ouders. De TSO-ouders ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding a 4,50 euro per uur. Deze betaling vindt plaats vanuit de ouderbijdrage. Voor- en Naschoolse opvang wordt geboden door Prokino Kinderopvang.
Vanaf augustus 2022 is de Guido de Brès deel van ‘Kindplein West’. In dat gebouw is voor- en naschoolse opvang aanwezig en wordt verzorgd door De Kleine Kunst.