Vakantie

Heeft u vragen
Bel ons (0529) 451229

Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus
Herfstvakantie 10 okt - 17 okt
Kerstvakantie 19 dec - 3 jan
Voorjaarsvakantie 20 feb - 28 feb
Goede Vrijdag - Pasen 2 apr - 5 apr
Koningsdag 27 apr
Meivakantie 24 apr - 6 mei
Hemelvaart 13 mei - 14 mei
Pinksteren 23 mei - 24 mei
Zomervakantie 10 juli - 22 aug
Studiedagen 19 okt, 7 dec, 19 feb, 1 apr, 7 mei, vrijdagmiddag 9 juli