Vakantie

Heeft u vragen
Bel ons (0529) 451229

Goede Vrijdag 10 april
Tweede Paasdag 13 april
Meivakantie 27 april t/m 5 mei
Hemelvaartsdag 21 mei
Dag na Hemelvaart 22 mei
Tweede Pinksterdag 1 juni
Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus
Studiedagen 25 maart, 2 juni