Extra ondersteuning

Heeft u vragen
Bel ons (0529) 451229

Omdat alle kinderen uniek zijn verschillen ze ook in hun manier van leren. Leerlingen krijgen daarbij de ondersteuning die ze nodig hebben. We noemen dat Passend Onderwijs.

Het beleid van onze school vatten we samen in het begrip Realistisch Inclusief.

Inclusief

Daarmee bedoelen we dat we het belangrijk vinden dat kinderen zoveel als mogelijk dicht bij huis naar school gaan. En dat kinderen zoveel mogelijk samen met leeftijdsgenoten en vrienden op school zitten. Tegelijk zorgen we er voor dat elke leerling de begeleiding en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Daarom doen we ons best de leerling te leren kennen. Immers, alleen dan weten we wat zijn of haar leerbehoefte is. De leerkracht maakt dus onderscheid tussen de leerlingen, voor zover dat het kind helpt zich goed te ontwikkelen. Elke leerkracht krijgt daarbij zelf begeleiding van de Intern Begeleider. En soms komt er een leerkracht ondersteuner of klassenassistent in de klas. Dat maakt het mogelijk om sommige kinderen ook individueel wat extra aandacht te geven.

Realistisch

Maar ook onze school is niet in staat om in alle gevallen voldoende of de juiste ondersteuning te bieden. Dat ontslaat ons er niet van ervoor te zorgen dat ook voor dat kind een school wordt gevonden die dat wel kan. Die scholen vinden we in ons Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Door met andere schoolbesturen samen te werken hebben we altijd de mogelijkheid om voor elke leerling een passend aanbod te realiseren.

Wat onze school wel kan staat opgeschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).