Wie zijn wij

Heeft u vragen
Bel ons (0529) 451229

De Guido de Brèsschool is een gereformeerde school voor christenen. In de gemeenschap in en om de school delen we ons geloof in God. We geven dagelijks onderwijs vanuit het besef dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor de kinderen die door onze hemelse Vader aan ons zijn toevertrouwd. Uitgangspunt voor ons onderwijs is, dat ieder kind door de Vader uniek geschapen is en dat wij samen als kinderen van dezelfde Vader, elkaar mogen helpen onze gaven en talenten, die we van hem hebben gekregen, te ontwikkelen. De bijbel, als Gods woord, is daarbij leidend voor alles wat we doen. 
Daarom willen wij ieder kind onderwijs geven, waarbij zij hun gaven en talenten kunnen ontwikkelen. 
 
Elk kind heeft zo zijn eigen unieke onderwijsbehoeften. Daarom passen we de organisatie van ons onderwijs zo aan dat we, zoveel als mogelijk is, tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. We doen dat in nauw overleg met u als ouder. Zo helpen wij de kinderen om tot bloei te komen, in de groei naar zelfstandigheid.