Schoolgids

Heeft u vragen
Bel ons (0529) 451229

Elke nieuwe ouder krijgt een schoolgids bij de aanmelding van hun kind(eren). Aan alle ouders wordt elk jaar een aangepaste versie gegeven. De schoolgids is natuurlijk ook online te bekijken.