Schoolgids

Heeft u vragen
Bel ons (0529) 451229

Elke nieuwe ouder krijgt een schoolgids bij de aanmelding van hun kind(eren). Aan alle ouders wordt elk jaar een aangepaste versie gegeven.